Aktualności

Zostań Honorowym Dawcą Krwi – 7 października 2018 r. 10:00 – 14:00 – SP Snopków

Drodzy Parafianie

Zachęcamy do udziału w akcji honorowego oddawania krwi, która odbędzie się w Snopkowie w dniu 7 października 2018 w godzinach 10:00-14:00. Punkt poboru będzie zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Snopkowie. Akcję organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Więcej informacji o Honorowym Oddawaniu Krwi na stronie www.twojakrew.pl

Krew to życie, podziel się nią z potrzebującymi!

Paweł Pytka