Ogłoszenia

XXIX Niedziela Zwykła 22 października 2017r.

  1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały.
  2. Trwają prace rewitalizacyjne dachu kościoła. Bóg zapłać za ofiarę 100 zł złożoną na ten cel w minionym tygodniu. Na kaplicę św. Stanisława Kostki wpłynęły kolejne ofiary z Natalina- w sumie jest już 4910 zł.
  3. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i miesiąc listopad, gdy szczególnie pamiętamy o naszych zmarłych. W tym tygodniu radni przyniosą do naszych domów kartki wypominkowe. Prosimy o wpisanie daty kiedy rodzina będzie uczestniczyła w modlitwie w naszym kościele.
  4. W przyszłą sobotę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.
  5. W najbliższą niedzielę 29 października prowadzona będzie akcja sprzedaży zniczy. Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży zasili fundusz rady rodziców, działającej przy szkole w Snopkowie.
  6. Dziękuję czterem osobom, które posprzątały wczoraj teren wokół kościoła w ramach odpowiedzi na program „Jesienne sprzątanie”.
  7. Duszpasterstwo kolejarzy organizuje Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy w dniach 04-05 listopada br. Szczegóły znajdziemy na plakacie w naszej gablocie. Serdecznie zapraszamy.
  8. 5 listopada będziemy gościli w naszej parafii ks. Mirosława Dąbrowskiego, który zaprezentuje nam ofertę wydawniczą edycji paulińskiej.