Ogłoszenia

XX Niedziela Zwykła 20 sierpnia 2017r.

  1. W tym tygodniu rozpoczynamy nasze rekolekcje ewangelizacyjne. Będą się one odbywały w następującym porządku: Czwartek i piątek godz. 9.00 i 17.00 po mszy świętej. W sobotę 9.00 i 18.00 po mszach świętych. W sobotę po mszy świętej przyjmiemy do naszej parafii Krzyż Trybunalski z relikwiami Krzyża Świętego. Relikwie pozostaną w naszej parafii do 2 września. W niedzielę 27 sierpnia porządek nabożeństw stały tzn. godz.9.00, 11.00 i 12.30.
  2. Dzisiaj po mszach świętych w całej Polsce odbywa się zbiórka ofiar na pomoc osobom dotkniętym skutkami burz i nawałnic. Składamy serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie sytuacji i pomoc.
  3. 18 września zostaną zamontowane 3 kaplice wokół naszego kościoła. 2 z nich są już opłacone. Mieszkańcy Marysina i Natalina wyszli z propozycją ufundowania 2 pozostałych. Proszę radnych o zorganizowanie zbiórki. W ten sposób troską o kaplice ( ich ubiór na Boże Ciało ) będą zajmowali się parafianie z poszczególnych miejscowości naszej parafii.
  4. W czwartek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto św. Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł on Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Przez jego wstawiennictwo podczas wieczornej Mszy Świętej będziemy prosić o wzrost i umocnienie Chrystusowego Kościoła na terenach misyjnych.
  5. W sobotę, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Pamiętajmy w tym dniu o zmienionym porządku nabożeństw.
  6. Zapowiedzi przedślubne: Rafał Szyszkowski, kawaler z parafii tutejszej i Aleksandra Katarzyna Leszcz, panna z parafii Św. Ignacego Loyoli w Niemcach.

W tym tygodniu patronuje nam:

  • 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię św.; nazwano go „papieżem dzieci”