Ogłoszenia

XVII Niedziela Zwykła 28 lipca 2019 r.

  1. Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe, które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków, ale nade wszystko darem samego Boga. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni w nas pragnienie modlitwy.
  2. W najbliższych dniach przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa o stałej porze. Spowiedź w piątek od godz.16.30
  3. Odwiedziny chorych z posługą duszpasterską w pierwszy piątek sierpnia od godz. 9.00.
  4. W czwartek 1 sierpnia wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Za poległych w walce o wolność Ojczyzny zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 17.00.
  5. Wkrótce rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym..
  6. 3 sierpnia będziemy obchodzili 104 Rocznicę Bitwy pod Jastkowem. Zapraszamy na uroczystą Mszę święta na Cmentarzu Legionistów w Jastkowie o godz. 14.00.
  7. 3 sierpnia wyrusza Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapraszamy na Mszę świętą o godz. 8.30 do Archikatedry.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza, patronka gospodyń domowych,
  • 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), hiszpański rycerz, założyciel zakonu jezuitów,

  • 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), włoski kapłan, założyciel zgromadzenia redemptorystów.