Ogłoszenia

XV Niedziela Zwykła 16 lipca 2017r.

  1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia, którą w naszej parafii sprawujemy o godz. 9.00, 11.00 i 12.30. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!
  2. W tym tygodniu 18 lipca zapraszamy na mszę świętą o godz.17.00 i nabożeństwo ku czci Patronki naszej parafii, Bł. Karoliny Kózkówny. Kartki z intencjami prosimy składać do koszyka przed ołtarzem.
  3. Składamy serdeczne Bóg zapłać panom Andrzejowi, Bartłomiejowi i Krzysztofowi Bogusław za prace związane z wymianą górnych okien w kościele od strony południowej. Jest to kolejny etap prac termomodernizacyjnych w naszej świątyni.
  4. W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch pielgrzymkowy. Zapraszamy do wzięcia udziału w 39 Lubelskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zapisy w kancelarii. Możemy również włączyć się w znany nam fundusz „Idę z tobą” wspierający ubogich pątników.
  5. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.
  6. Zapowiedzi przedślubne: Paweł Kuzioła, kawaler z parafii tutejszej i Patrycja Janasz, panna z parafii Wniebowzięcia NMP w Kocku.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 20 VII – bł. Czesław (ok. 1180 – ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego przyjął habit dominikański

  • 22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu zmartwychwstałego Pana