Ogłoszenia

XXIV Niedziela Zwykła 15 września 2019 r.

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.
 2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów.
 3. Wczoraj gościliśmy wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca z Lublina. Uczestnicy dnia skupienia złożyli ofiarę 300 zł na remont naszej świątyni. Bóg zapłać. Ukończyliśmy remont i wyposażenie naszej nowej kancelarii, zachęcamy do zobaczenia efektów pracy po Mszy świętej.
 4. W nowym roku duszpasterskim rozpoczynamy przygotowania do sakramentu I Komunii św. Pierwsze spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci z klas III odbędzie się 6 października po Mszy świętej o godz. 11.00.
 5. 18 września zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo ku czci Bł.Karoliny Kózkówny, patronki naszej parafii. Intencje modlitewne złożymy do koszyka przed ołtarzem.
 6. 22 września o godz. 18.00 w parafii Św. Stanisława bm w Lublinie, odbędzie się formacyjne spotkanie popielgrzymkowe.
 7. Serdecznie zapraszamy dzisiaj na festyn snopkowski. Rozpoczniemy o godz. 15.00 na boisku gminnym przy osiedlu. Szczegółowy program znajdziemy w gablocie parafialnej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258)
 • 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,

 • 20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,

 • 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.