Ogłoszenia

V Niedziela Wielkanocna 19 maja 2019 r.

  1. Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza.
  2. Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszamy do modlitwy codziennie wieczorem po Mszy świętej o godz. 17.00.
  3. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 11.00 dzieci z klas czwartych dziękują Panu Bogu za dar Eucharystii świętując pierwszą rocznicę tego wydarzenia.
  4. Dziękuję rodzicom dzieci z klas trzecich za ufundowanie do naszej świątyni mosiężnych kropielnic i nagłośnienia bezprzewodowego, a rodzicom dzieci z klas czwartych naczynia na wodę święconą.
  5. Wójt Gminy Jastków informuje, że w dniach 06 do 24 maja 2019r. trwa trzeci nabór wniosków na usuwanie azbestu. Szczegóły znajdziemy w gablocie parafialnej.
  6. W minionym tygodniu zostało zakupione i zamontowane urządzenie elektronicznie wspomagające śpiew w naszej świątyni.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

  • 24 V – Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka Wiernych, Dzień modlitwy za Kościół w Chinach.