Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego 7 stycznia 2018 r.

  1. Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu św., staje się dzieckiem Bożym. Dzisiaj odnowiliśmy nasze przymierze z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu św.
  2. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego. Nasz chór dziecięcy zaprasza na koncert kolęd 12 stycznia po mszy świętej o godz. 12.30.
  3. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Przeżyjmy ten wyjątkowy dzień na modlitwie rodzinnej. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas w codzienności życia.
  4. Przypominamy, że 9 stycznia do godz. 13.00 możemy składać elektrośmieci na parkingu przed kościołem. Szczegóły akcji znajdziemy na plakacie w gablocie.
  5. Przypominamy, że podczas wizyty duszpasterskiej do 18 stycznia, mszę świętą tygodniową sprawujemy o godz. 7.00.