Ogłoszenia

Przemienienie Pańskie 6 sierpnia 2017r.

  1. W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy.
  2. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia przypadają dwa święta. Już w najbliższą środę, 9 sierpnia, oddamy cześć św. Teresie Benedykcie od Krzyża, dziewicy i męczennicy – Edycie Stein. Studiowała filozofię we Fryburgu. Zapatrzona w św. Teresę z Ávili, mimo protestów rodziny, przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, a następnie wywieziona do obozu w Oświęcimiu, gdzie zginęła 9 sierpnia 1942 roku. Kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1998 roku, a rok później ogłosił współpatronką Europy.
  3. W czwartek, 10 sierpnia, przypada święto św. Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia. Zwłaszcza dzisiaj warto wpatrywać się w jego życie, aby dostrzec, jak wiele dla Chrystusa i Kościoła warto wycierpieć, a z czego później rodzą się błogosławione owoce.
  4. Przyszła niedziela będzie drugą niedzielą sierpnia. Tradycyjnie w naszej parafii ofiary złożone w tym dniu na tacę są wyrazem naszej szczególnej hojności i odpowiedzialności za dzieła gospodarcze w naszej świątyni. Trwają prace związane z montażem nowego systemu grzewczego i klimatyzacyjnego w kościele.
  5. Trwa 39 Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W naszych modlitwach pamiętajmy o pątnikach, zwłaszcza z naszej parafii.
  6. Zapowiedzi przedślubne: Przemysław Grzegorz Rudnik, kawaler z parafii MB Częstochowskiej w Krupem i Katarzyna Stefania Kuwałek, panna z parafii tutejszej. Krzysztof Piotr Drozd, kawaler z parafii w Motyczu i Dominika Szymczyk, panna z parafii tutejszej. Piotr Kot, kawaler z parafii MB Różańcowej w Lublinie i Anna Maria Kawecka, panna z parafii tutejszej. Paweł Bartłomiej Ligaj, kawaler z parafii MB Fatimskiej w Lublinie i Agata Turska, panna z parafii tutejszej.

W tym tygodniu patronują nam (oprócz wyżej wymienionych):

  • 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo życia

  • 11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica; idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.