Ogłoszenia

XVII Niedziela Zwykła 28 lipca 2019 r.

Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe, które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków, ale nade wszystko darem samego Boga. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni w nas pragnienie modlitwy. W najbliższych dniach przypadają pierwszy czwartek, piątek… Continue reading XVII Niedziela Zwykła 28 lipca 2019 r.

Ogłoszenia

XVI Niedziela Zwykła 21 lipca 2019 r.

Biblijny obraz Chrystusa przyjmującego zaproszenie do domu swoich przyjaciół: Marty, Marii i Łazarza jeszcze wyraźniej ukazuje nam Pana Boga, który pragnie być obecny w sercu i życiu każdego człowieka. Niech przez udział w dzisiejszej Eucharystii Pan Bóg zagości w naszych sercach. Trwa okres letniego wypoczynku. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy… Continue reading XVI Niedziela Zwykła 21 lipca 2019 r.

Ogłoszenia

XV Niedziela Zwykła 14 lipca 2019 r.

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii. W najbliższy czwartek, 18 lipca, udamy się w parafialnej pielgrzymce do sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w… Continue reading XV Niedziela Zwykła 14 lipca 2019 r.

Ogłoszenia

XIV Niedziela Zwykła 7 lipca 2019 r.

Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem. Zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce do Zabawy, Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny, 18 lipca 2019r. Zapraszamy do wzięcia udziału w Lubelskiej… Continue reading XIV Niedziela Zwykła 7 lipca 2019 r.

Ogłoszenia

XIII Niedziela Zwykła 30 czerwca 2019 r.

Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas. Rozpoczynamy czas wakacji szkolnych i urlopów. Dobry wypoczynek, czas spędzony z najbliższymi i poświęcony Panu Bogu pomogą nam odkrywać nowy sens… Continue reading XIII Niedziela Zwykła 30 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia

XII Niedziela Zwykła 23 czerwca 2019 r.

Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni i śpiewem litanii do… Continue reading XII Niedziela Zwykła 23 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia

Najświętszej Trójcy 16 czerwca 2019 r.

Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga. W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Z wdzięcznością… Continue reading Najświętszej Trójcy 16 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia

Zesłanie Ducha Świętego 9 czerwca 2019 r.

Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi. Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że czas Komunii… Continue reading Zesłanie Ducha Świętego 9 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia

Wniebowstąpienie Pańskie, 2 czerwca 2019 r.

Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim. Dziękuję wszystkim, którzy gromadzili się na wspólnej modlitwie… Continue reading Wniebowstąpienie Pańskie, 2 czerwca 2019 r.