Ogłoszenia

Niedziela Bożego Miłosierdzia 23 kwietnia 2017 r.

Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno… Continue reading Niedziela Bożego Miłosierdzia 23 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenia

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 16 kwietnia 2017 r.

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z… Continue reading Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 16 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenia

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 9 kwietnia 2017 r.

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery… Continue reading Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 9 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu 2 kwietnia 2017 r.

Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta… Continue reading V Niedziela Wielkiego Postu 2 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenia

III Niedziela Wielkiego Postu 19 marca 2017 r.

Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej… Continue reading III Niedziela Wielkiego Postu 19 marca 2017 r.

Ogłoszenia

II Niedziela Wielkiego Postu 12 marca 2017 r.

Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji. Plan rekolekcji: 12 marca niedziela godz.9.00, 11.00 i 12.30 13… Continue reading II Niedziela Wielkiego Postu 12 marca 2017 r.

Ogłoszenia

I Niedziela Wielkiego Postu 5 marca 2017 r.

Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości… Continue reading I Niedziela Wielkiego Postu 5 marca 2017 r.

Ogłoszenia

VIII Niedziela Zwykła 26 lutego 2017 r.

Jutro o godz.18.30 w kinie Bajka weźmiemy udział w prezentacji filmu „Zerwany kłos” poświęcony patronce naszej parafii. Będzie to szczególna okazja do zapoznania się z życiem           i charyzmatem Bł. Karoliny Kózkówny. Dziękuję Dyrekcji kina za zorganizowanie tego seansu specjalnie dla naszych parafian o dogodnej dla nas porze. W tym tygodniu zakończyliśmy prace związane ze szlifowaniem… Continue reading VIII Niedziela Zwykła 26 lutego 2017 r.

Ogłoszenia

VII Niedziela Zwykła 19 lutego 2017 r.

W ubiegłym tygodniu wszedł na ekrany kin film o patronce naszej parafii Bł. Karolinie Kózkównej pt. „Zerwany kłos”. Kino Bajka zgodziło się zorganizować seans specjalny dla naszej parafii 27 lutego o godz. 18:30. Mam nadzieję, że jako społeczność parafialna wspólnie obejrzymy ten wyjątkowy film ubogacający życie duchowe każdego z nas. W tym tygodniu na spłatę… Continue reading VII Niedziela Zwykła 19 lutego 2017 r.

Ogłoszenia

VI Niedziela Zwykła 12 lutego 2017 r.

W tym tygodniu zostały wykonane i zamontowane ocieplone siedziska na ławki. Mamy nadzieję,  że pomoże nam to w owocnym przeżywaniu naszego spotkania z Bogiem w świątyni. w najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim… Continue reading VI Niedziela Zwykła 12 lutego 2017 r.