Aktualności

OGŁOSZENIE

W tym szczególnym czasie, który przeżywamy w związku z pandemią korona wirusa, przypominam, aby zgodnie z zaleceniami służb, nie gromadzić się w tym czasie przy kościele.

Poświęcenie pokarmów dokonuje się w naszych domach zgodnie z instrukcją zamieszczoną na naszej stronie parafialnej.

Wszystkie nabożeństwa w tym czasie są sprawowane bez udziału wiernych.

Proszę wszystkich, abyśmy korzystali w tym wyjątkowym czasie z transmisji uroczystości religijnych w środkach masowego przekazu.

Pamiętam o Was w moich modlitwach!