Ogłoszenia

Objawienie Pańskie 6 stycznia 2019 r.

  1. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela.
  2. Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą.
  3. W tym tygodniu możemy wziąć udział w zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zebrane środki będą przeznaczone na zakup inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. Zbiórka sprzętu na parkingu przed kościołem 11 stycznia do godz.12.00.
  4. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Przypominamy, że podczas wizyty duszpasterskiej Msze święte tygodniowe sprawujemy o godz. 7.00.
  5. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, ofiary, które złożymy na tacę, będą wyrazem naszej szczególnej hojności i przeznaczone będą na pokrycie zobowiązań związanych z wykonanymi pracami gospodarczymi w parafii.
  6. W minionym tygodniu wykonany został prospekt organowy w naszej świątyni.