Ogłoszenia

Niedziela Chrztu Pańskiego 13 stycznia 2019 r.

  1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.
  2. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. W przyszłą niedzielę odwiedzimy wszystkie rodziny, które nie mogły być obecne podczas wyznaczonej daty kolędy. Zainteresowane rodziny prosimy o podanie adresów. Przypominamy, że Msze święte w tym tygodniu będą sprawowane o godz. 7.00.
  3. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.
  4. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
  5. 18 stycznia po Mszy świętej o godz. 7.00 odprawimy comiesięczne nabożeństwo ku czci Patronki naszej parafii Bł. Karoliny Kózkówny.
  6. 20 stycznia w godz.10-14, w naszej szkole, będziemy mogli oddać krew w ramach akcji prowadzonej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
  7. Dzieci z naszej szkoły zapraszają na wspólne kolędowanie w naszym kościele w niedzielę 27 stycznia po Mszy świętej o godz. 11.00.
  8. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę. Są one przeznaczone na spłatę naszych zobowiązań za prace gospodarcze prowadzone w naszej parafii.
  9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Mariannę Kuzioła. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.