Ogłoszenia

III Niedziela Wielkiego Postu 23 marca 2019 r.

 1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.
 2. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Szczegółowy plan nauk: 

  NIEDZIELA 9.00, 11.00 i 12.30 

  PONIEDZIAŁEK 9.15 dla szkoły podstawowej, 17.00 i 19.00 dla dorosłych 

  WTOREK 9.15 dla szkoły podstawowej, 17.00 i 19.00 dla dorosłych 

  Spowiedź święta we WTOREK o godz. 16.30 i 18.30

 3. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej
 4. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki po Mszy świętej o godz. 17.00 oraz Gorzkich żali w niedzielę po Mszy świętej o godz. 9.00.
 5. W tym roku 29 marca po raz dziesiąty wiele tysięcy wiernych podejmuje trud nocnej wędrówki połączonej z rozważaniem męki Chrystusa. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest szczególną inicjatywą pozwalająca oderwać się od codziennych spraw, w ciszy i samotności rozmawiać z Bogiem. Bliższe informacje na temat tej formy Drogi Krzyżowej na stronie internetowej (www.edk.org.pl).
 6. W piątek po nabożeństwie Drogi krzyżowej odbędzie się spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 7. W sobotę 30 marca odbędzie się spotkanie dla ministrantów i ich rodziców!