Ogłoszenia

III Niedziela Wielkanocy 26 kwietnia 2020 r.

 1. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział
 2. W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny pod hasłem „ Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach. W tym roku jesteśmy szczególnie zaproszeni do rozważania Ewangelii św. Mateusza i Księgi Mądrości Syracha.
 3. W środę, 29 kwietnia, przypada święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak dalece wyróżniała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku Święty Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.
 4. W środę z inicjatywy Episkopatu Polski naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane. Tego dnia będziemy obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.
 5. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej będzie od godz.16.00. W czwartek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej godz. 17.00 będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy również prosili o liczne i święte powołania do służby w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
 6. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. W naszych domach codziennie będziemy gromadzić się na nabożeństwie majowym. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. Zadbajmy o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie śpiewajmy Litanię loretańską, pieśni maryjne, odmawiajmy różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.
 7. We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, 1 maja, będziemy prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym. Ks.Arcybiskup udzielił na ten dzień dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 8. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 9.00,11.00 i 12.30.
 9. W sobotę przypada również doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.
 10. W przyszłą niedzielę, 3 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Tak zwana Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Z tej racji będziemy prosili Boga, aby i w naszej wspólnocie parafialnej znaleźli się chętni do pracy w Kościele, bo żniwo jest wielkie, ale robotników coraz mniej.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 29 IV – św. Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła, w 1999 roku św. Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy.

 • 2 V – św. Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła.