Ogłoszenia

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia 2019 r.

 1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).
 2. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie. Jest naszą ogromną radością tak liczna obecność wiernych i budujące świadectwo wiary wyrażone w tych świętych dniach. Niech zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca prawdziwym pokojem.
 3. Na zakończenie Mszy Świętej odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).
 4. W piątek 37 osób przyjęło w naszej parafii sakrament bierzmowania, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
 5. We czwartek wyjątkowo Msza święta będzie odprawiona o godz. 16.00. O 17.00 będziemy brali udział we Mszy świętej na cmentarzu w Jastkowie przed odpustem parafialnym.
 6. We wtorek 30 kwietnia obchodzimy uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski. Msza święta o godz. 17.00.
  Od środy 1 maja zapraszamy na nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej po Mszy świętej o godz. 17.00. Tych, którzy nie mogą przybyć do świątyni, zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w domach.
 7. W piątek 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski. Uroczyste Msze Święte w intencji Ojczyzny zostaną odprawione o godz. 9.00,11.00 i 12.30. Ponieważ jest to uroczystość, w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 8. Nabożeństwa w pierwszy czwartek i pierwszą sobotę miesiąca według stałego planu.
 9. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy we czwartek od godz. 9.00.