Ogłoszenia

V Niedziela Wielkanocna 29 kwietnia 2018r.

Składam podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg wizytacji naszej parafii przez Księdza Biskupa. Dzisiaj także przypada 73. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau. W Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, którzy złożyli wielką ofiarę z życia w czasie II wojny światowej. Od wtorku, 1 maja rozpoczynamy codzienne nabożeństwa majowe z… Continue reading V Niedziela Wielkanocna 29 kwietnia 2018r.

Ogłoszenia

IV Niedziela Wielkanocna 22 kwietnia 2018r.

Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu. W dniu dzisiejszym przeżywamy wizytację Księdza Biskupa Mieczysława Cisło. Cieszymy się, że… Continue reading IV Niedziela Wielkanocna 22 kwietnia 2018r.

Ogłoszenia

III Niedziela Wielkanocna 15 kwietnia 2018r.

Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb. Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego, a także do wzięcia udziału w Drugim… Continue reading III Niedziela Wielkanocna 15 kwietnia 2018r.

Ogłoszenia

II Niedziela Wielkanocna 8 kwietnia 2018r.

Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Ofiary, które złożyliśmy dzisiaj… Continue reading II Niedziela Wielkanocna 8 kwietnia 2018r.

Ogłoszenia

Niedziela Wielkanocna 1 kwietnia 2018r.

Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika… Continue reading Niedziela Wielkanocna 1 kwietnia 2018r.

Ogłoszenia

Niedziela Palmowa 25 marca 2018r.

Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii. Dzisiaj ostatnie w tym roku… Continue reading Niedziela Palmowa 25 marca 2018r.

Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu 18 marca 2018r.

W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas. Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny… Continue reading V Niedziela Wielkiego Postu 18 marca 2018r.

Ogłoszenia

IV Niedziela Wielkiego Postu 11 marca 2018r.

Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia. W Wielkim Poście gromadzimy się na… Continue reading IV Niedziela Wielkiego Postu 11 marca 2018r.

Ogłoszenia

III Niedziela Wielkiego Postu 4 marca 2018r.

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych. Dziękuję paniom posługującym w kuchni, pani… Continue reading III Niedziela Wielkiego Postu 4 marca 2018r.

Ogłoszenia

II Niedziela Wielkiego Postu 25 lutego 2018r.

Rozpoczęliśmy Rekolekcja Wielkopostne. Czas naszej szczególnej formacji przygotowującej nas na czas paschalny. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Ks. Proboszcza Romana Knysia naszego przewodnika duchowego. Jutro dzień spowiedzi: dzieci ze Szkoły Podstawowej o godz. 9.15, dorośli o 16.30 i 18.30. We wtorek zakończenie rekolekcji podczas Mszy świętych o godz. 9.15 dla Szkoły Podstawowej, o 17.00 i… Continue reading II Niedziela Wielkiego Postu 25 lutego 2018r.