Ogłoszenia

Najświętszej Trójcy 16 czerwca 2019 r.

Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga. W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Z wdzięcznością… Continue reading Najświętszej Trójcy 16 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia

Zesłanie Ducha Świętego 9 czerwca 2019 r.

Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi. Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że czas Komunii… Continue reading Zesłanie Ducha Świętego 9 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia

Wniebowstąpienie Pańskie, 2 czerwca 2019 r.

Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim. Dziękuję wszystkim, którzy gromadzili się na wspólnej modlitwie… Continue reading Wniebowstąpienie Pańskie, 2 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia

VI Niedziela Wielkanocna 26 maja 2019 r.

W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem. Przygotujmy się na przyjęcie darów Ducha Świętego poprzez odprawienie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w najbliższy piątek. W dzisiejszej modlitwie szczególnie pamiętamy o naszych matkach… Continue reading VI Niedziela Wielkanocna 26 maja 2019 r.

Ogłoszenia

V Niedziela Wielkanocna 19 maja 2019 r.

Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza. Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszamy do modlitwy codziennie wieczorem po Mszy świętej o godz. 17.00. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 11.00 dzieci z klas czwartych… Continue reading V Niedziela Wielkanocna 19 maja 2019 r.

Ogłoszenia

IV Niedziela Wielkanocna 12 maja 2019r.

Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego. Dzisiaj do… Continue reading IV Niedziela Wielkanocna 12 maja 2019r.

Ogłoszenia

III Niedziela Wielkanocna 5 maja 2019 r.

Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary. Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów, ich rodziców i nauczycieli zachęcamy do… Continue reading III Niedziela Wielkanocna 5 maja 2019 r.

Ogłoszenia

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia 2019 r.

Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz.… Continue reading II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenia

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 21 kwietnia 2019 r.

Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych… Continue reading Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 21 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenia

Niedziela Palmowa, Czyli Męki Pańskiej 14 kwietnia 2019 r.

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski. Ostatnie nabożeństwo Gorzkich żali dziś po Mszy świętej o godz. 9.00. Święte Triduum… Continue reading Niedziela Palmowa, Czyli Męki Pańskiej 14 kwietnia 2019 r.